Copyright © BRABODOS S.L.

 DIENSTEN

Warmtepompen

Warmtepompen halen met een warmtewisselaar warmte uit de onuitputtelijke bronnen lucht, bodem of grondwater; en hebben een zeer hoog rendement. Daardoor gebruiken warmtepompsystemen weinig tot geen fossiele brandstof zoals aardgas en veroorzaken ze weinig milieubelasting. Verwarmen en water verwarmen in huis met een warmtepomp heet daarom duurzaam.


Er zijn grofweg vier soorten warmtepompsystemen en er zijn verschillende bronnen van warmte. Het soort systeem bepaalt welke bron geschikt is. Brabodos S.L. Installatie Techniek is gespecialiseerd in warmtepompen en kan vaststellen welk systeem voor uw situatie geschikt is. Elektrische warmtepompen gaan minstens zo lang mee als een cv-ketel (15 jaar) en vereisen minder onderhoud.


Zonneboilers

Een zonneboiler is altijd duurzaam: zonlicht raakt nooit op, en bij gebruik van zonne-energie komt geen CO2 vrij. Als zonneschijn even onvoldoende is, dan stookt een naverwarmer het water warm.


Aangezien zonlicht niet op raakt, en bij gebruik van de zonneboiler nauwelijks CO2 vrijkomt, zijn zonneboilers duurzaam. Daar komt bij dat een huishouden door een zonneboiler bijna de helft minder aardgas stookt voor waterverwarming, wat voordelig is voor het klimaat omdat dan minder broeikasgassen vrijkomen. Een huishouden met 4 personen stookt zo’n 210 m3 gas minder, dat scheelt bijna 370 kg CO2-uitstoot.


Elektrotechniek 

Brabodos S.L. maakt elektrische installaties voor een groot aantal klanten, variërend van elektrotechniek voor woningen tot verlichting en datacommunicatie in bedrijfspanden. Wij werken voor particulieren en zakelijke opdrachtgevers. En hanteren daarbij de geldende veiligheidsnormen (NEN1010 of NEN3140)


Of het nu gaat om een stopcontact, een kabelgoot of een elektrische besturing. U kunt altijd bij ons terecht. Voor al ons werk geldt dat maatwerk voorop staat. Door goed contact te houden met u als opdrachtgever zijn wij in staat om uw wensen zo goed mogelijk te vertalen naar een technisch product.

AKKOORD